Распоред

РАСП. НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТ.  |   ЗА ОДДЕЛЕНСКА-КЛАСИЧНИ ПАРАЛЕЛКИ

  1. 1. 8.00 – 8.40                                                      1. 13.00 – 13.40
  2. 2. 8.45 – 9.25                                                     2. 13.45 – 14.25

9.25 – 9.45- ГОЛЕМ ОДМОР                                   14.25-14.45-ГОЛЕМ ОДМОР

  1. 3. 9.45 – 10.25                                                    3. 14.45 – 15.25
  2. 4. 10.30 – 11.10                                                 4. 15.30 – 16.10
  3. 5. 11.15 – 11.55                                                 5. 16.15 – 16.55
  4. 6. 12.00 – 12.40                                                  6. 17.00 – 17.40
  5. 7. 12.45 – 13.25