Соопштенија

Годишни финансиски извештаи по жиро сметки за 2017

сметка …903

сметка …787

сметка …603

Даночен Биланс за 2017

Годишни финансиски извештаи за 2016

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Годишна програма на училиштето ООУ Владо Тасевски-Скопје
Учебна 2017/2018 година

Годишна програма на училиштето ООУ Владо Тасевски-Скопје Учебна 2017/2018 година

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ!

Почитувани родители, Ве известуваме дека отворените денови во училиштето за учебна 2017/2018 година ќе се одржат на следните дати:

30.11.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч
21.12.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч
25.01.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
22.02.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
29.03.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
26.04.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч
23.05.2018г. – среда 17.30ч-19.00ч

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ!

Почитувани родители, Ве известуваме дека отворените денови во училиштето за учебна 2016/2017 година ќе се одржат на следните дати:

  • Последен четврток во септември – 29.09.2016 год.
  • Последен четврток во ноември – 24.11.2016 год.
  • Последен четврток во февруари – 23.02.2017 год.
  • Последен четврток во април – 27.04.2017 год.

М-р Елка Даскалова

Директор на училиштето

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА

 2012-2014 година

– Извештај за самоевалуација 2012 – 2014 година

Годишна програма. Развоен план на училиштето. Извештај за самоевалуација

На следниве линкови може да ги погледнете:

– Годишната програма на ООУ „Владо Тасевски“-Скопје

– Развојниот план на училиштето

– Извештајот за самоевалуација

Имајте успешна и исполнета учебна година.

Со почит, ООУ „Владо Тасевски“-Скопје

20.02.2015

 

Запишување на ученици во прво одделение за учебната 2012/2013:

ООУ ,,Владо Тасевски,, Скопје распишува

 ОГЛАС

За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2013/2014 година.

Учениците кои се запишуваат во прво одделение треба да се родени 2007 година, поточно до крајот на календарската 2013 година треба да наполнат 6 години.

Исто така право на запишување имаат и деца кои до 31.01. 2014 година ќе наполнат 6 години.

Потребни документи за упис во прво одделение:

Извод од матична книга на родените,

Потврда за примени задолжителни вакцини,

Потврда од стоматолог за извршен стоматолошки преглед, ( се подигнува од Поликлиника Букурешт – ординација по детска и превентивна стоматологија),

Фотокопија од лични карти на родителите,

Потврда за редовен работен однос од двајцата родители ( доколку сакаат детето да биде во целодневна настава).