igalmk

Posts byigalmk

Термини за отворен ден за консултации со наставниците од предметна настава – учебна 2017/2018 година

Датум   Час   30.11.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч   21.12.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч   25.01.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   22.02.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   29.03.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   26.04.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   23.05.2018г. – среда 17.30ч-19.00ч     М-р Елка Даскалова, директор


Приемен ден на наставници 2017/2018

Име и презиме на наставникот 2017/2018 год. Додатна настава Ден/Час Дополнителна настава Ден/Час Приемен ден Ден/Час Олгица Мешкова Среда 7 час Среда 7 час Четврток 3 час Катерина Аницин Четврток 7 час Четврток 7 час Вторник 2 час Соња Деловска Четврток 7 час Четврток 7час Втор 3 час Марија Ангелеска Четврток 8 час Четврток 8 час Среда 3 час Силва Атанасова Понеделник 8 час

Повеќе


ТРАДИЦИОНАЛНО ИСПРАЌАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД IX одд

Свечено испраќање на учениците од IX  одделение за продолжување  и трасирање на успешно патување низ животот.

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ

Почитувани родители, Ве известуваме дека отворените денови во училиштето за учебна 2016/2017 година ќе се одржат на следните дати: Последен четврток во септември – 29.09.2016 год. Последен четврток во ноември – 24.11.2016 год. Последен четврток во февруари – 23.02.2017 год. Последен четврток во април – 27.04.2017 год. М-р Елка Даскалова Директор на училиштето


Детска недела

Од 03 до 07.10 во нашето училиште и оваа година се одбележа Детската недела. На 03.10 (понеделник) посебно внимание се посвети на Светскиот ден на детето и по тој повод учениците се потсетија на историјатот како и на правата на детето кои произлегуваат од Конвенцијата за правата на децата. Во текот на оваа недела ученици-членови на Детската организација од поголемите одделенија со касичка на

Повеќе


TRASH FOR ART 2015

Приказната Trash for art трае веќе 5 години и во неа многу ликови,предмети и магични простори направени од амбалажен отпад.Нашата приказна продолжува и оваа година. TRASH FOR ART 2015 ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ-КАРПОШ-СКОПЈЕ ИЗРАБОТКА: СТОЛНА ЛАМБА Изработиле *Координатор ментор: Рената Младенова Елек *Ментор:Марица Бакоч *Ментор:Наташа Стефановска *Видое Јордановски Ученици: *Сара Елек IX в *Нина Талевска VIIIб *Лина Гегоска VIIIб *Искра Илиевска VIIIб *Ивана Динева VIIIб

Повеќе


Јазикот на хемијата

Експериментите изведени практично се секогаш интересни и ја будат љубопитноста на учениците кон хемијата. Во соработка со предметниот наставник Сузана Стојанова во ООУ Владо Тасевски, дипл. инж.  технолог  Билјана З. Попова-родител и асистент Бојан Атковски-дипл. инж. технолог од  лабораторијата при Технолошко-Металуршкиот Факултет-Скопје беа изведени повеќе експерименти во времетраење од  еден училишен час (40 минути). Експериментите беа презентирани во кабинетот по хемија на 07.12.2015 год.

Повеќе


МЕЃУНАРОДНИ ПРИЗНАНИЈА ДО ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ од Оксфорд, Англија

Повод - Меѓународниот натпревар: Одржливо Живеење 2015 (меѓународен натпревар по пишување есеј на англиски јазик ) “ Фондот за Одржливо Живеење” , со седиште во Велика Британија, официјално објави дека Момировска Елена  ученик од 6бодд. од ООУ Владо Тасевски , под менторство на кординаторот Teacher Champion   Виолета Панев се стекнаа со Наградно Признаниекако Финалисти од страна на “Фондот за Oдржливо Живеење “ за успешно

Повеќе


Кембриџ содржините беа преточени во интересни активности за учениците. Менаџерскиот тим на училиштето ги посети отворените часови во паралелките на одделенска настава …

За да немаме со “еквивалентноста“ мака Се договоривме еве вака: Децималните броеви и чистите  дропки ги подредивме за да не ни прават сопки; На бројната низа наоѓаш дропки по даден крој па веднаш  ги претвораш  во децимален број; Наставничката В.Станиславски Коцеска деловите од цело ги претвори во дело, нé  потсети таа на нотите од учените  песни, па задачите ни станаа уште полесни. Во нашето одделение , V Б се

Повеќе


ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ: Посета на општина Нови Београд, како збратимена општина со општина Карпош

ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ:   Посета на општина Нови Београд, како збратимена општина со општина Карпош Реализатор: ООУ Владо Тасевски, Директор м-р Елка Даскалова, предметен наставник Смиља Христовска   Подрачје:    МИО Активност:  Посета на збратимена општина Период: 14.09-18.09.2015 Цели:  Учениците да ги прошират своите знаења за градот Белград, да се запознаат со неговите знаменитости, начин на работа, да научат што е заедничко дружење иако зборуваат на различен

Повеќе