igalmk

Posts byigalmk

ДЕТСКА НЕДЕЛА 05-11.10.2015 год

На ден 05.10.2015 год во нашто училиште се одржа пригодна свеченост по повод детската недела во која нашите првачиња станаа членови на Детската организација и Црвениот крст и беа почестени со пасоши и беџови од Детската организација.

Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Oдделенскиот наставник Жаклина Миланковска со своите ученици од II б одделение реализираа наставен час по Математика . Учениците броеја, редеа, изготвуваа парни и непарни броеви во низата до 100. Наставничката имаше сработено преубави надгледни средства преку кои учениците со задоволство ја прифатија новата содржина и новите поими. Интересно  повторување  на наставната единица “ Еколошки загадувачи” имаше одделенскиот наставник Верче Атанасова од  IV б одделение, преку

Повеќе


Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Наставниците посетуваа обуки и истите ги реализираат во наставата. На отворените часови  присуствуваа директорот, педагогот и дефектологот на училиштето. Кембриџ содржината по математика -,,Одредува парови од двоцифрени броеви чиј збир е 100,, беше реализирана од одделенскиот наставник Мирјана Андреска. Со примена на разни дидактички материјали , манипулативни средства и креативни изработки за учениците од IV б одделение овој час претставуваше вистинска мотивација... Одделенскиот наставник

Повеќе


Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Наставниците посетуваа обуки и истите ги реализираат во наставата. На отворените часови присуствуваа директорот, педагогот и дефектологот на училиштето. Ние првачињата од I г одделение,на часот по математика учевме низ игра... Со нашата наставничка Фросина С. Јовановски си броевме,боевме,препознававме и дознававме кои парови на броеви го сочинуваат бројот 10 ! Со Кембриџ програмата математиката ни е многу интересна , ја учиме лесно како песна

Повеќе


“ ПОДАРИ КНИГА ЗА МОЈАТА БИБЛИОТЕКА”.

Учениците од   IVв одделение заедно со одделенскиот наставник Татјана  Јанкуловска  ја реализираа активноста “ ПОДАРИ  КНИГА  ЗА  МОЈАТА  БИБЛИОТЕКА”.

Час по математика за второ одделение според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ!

Час по математика за второ одделение според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ! Оспособување на учениците да бројат предмети и користат групирање по два.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА

По повод првиот училишен ден, ООУ "Владо Тасевски" ги отвори вратите за новите првачиња и останатите основци. Во рамките на добро познатиот датум, први септември, Денот кога започнува учебната година, во холот на ООУ "Владо Тасевски се одржа свечена приредба со музички и театарски точки во знак на пречекување на новите основци.  Директорката на ООУ „Владо Тасевски“ М-р Елка Даскалова ги поздрави првачињата и

Повеќе


ООУ Владо Тасевски подготвено ќе ги пречека учениците

ООУ Владо Тасевски подготвено ќе ги отвори вратите на основците на првиот училишен ден, со целиот ентузијазам учениците ќе можат да се посветат на едукација.

Соопштение за организација на почеток на учебната 2015-2016 година

Почитувани ученици и родители, Учебната 2015/2016 година започнува на 01.09.2015 година со следниов распоред: Учениците од II-V одделение ќе имаат само 1(еден) наставен час од 08.00 – 08.40 часот; Учениците од VI-IX одделение ќе имаат само 1(еден) наставен час од 11.00 – 11.40 часот; Свечениот прием на првачиња започнува во 09.00 часот во аулата на училиштето. Се замолуваат родителите на новите првачиња да доаѓаат во

Повеќе


ПРВА РАБОТИЛНИЦА НА КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР – КАРПОШ

Со експерименти и практизација во образованието, учениците во Општина Карпош ќе имаат можност да го надградуваат своето знаење и едукација во областа на природните науки. Професорот Зоран Поповски денеска (27.08.2015) ја одржа првата работилница по предметот хемија во рамките на креативниот центар – Карпош, која се одржа во ООУ “Владо Тасевски”. На 12 професори по хемија од сите десет основни училишта на територија на

Повеќе