Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Решавањето на математичките задачи за учениците од Vа  беше едноставно и лесно. Со нивната наставничка Светлана Јурукова дропките и децималните броеви ги решаваа брзо и точно. За нив математиката се чинеше дека е едноставна а нивната меѓусебна соработка беспрекорна.

Во дневен престој за домашната, наставничката Александра Николиќ е мајстор. Задачите се решаваат лесно а децата спокојно си седат на место. Тука сме сите ние за консултации и договор расположени за децата да се успешни.