Видови на карпи-Вулкански

На часот по природни науки според наставната содржина   “Видови на карпи-Вулкански” , учениците од   IIIa  одделение  научија се за вулканските карпи и вулканите преку експериментот кој се изработи со:

*брашно

*сол

*вода

*темперни бои за вулканот и

*сода бикарбона

*црвена темперна боја

*алкохолен оцет за реакцијата на вулканот.

 

Наставничките Рената Младенова Елек и Магдалена Божиноска Палковска го замесија тестото го изработија вулканот и на учениците преку опитот им ја доближија наставната содржина за вулканските карпи и вулканите.