ДЕТСКА НЕДЕЛА 05-11.10.2015 год

На ден 05.10.2015 год во нашто училиште се одржа пригодна свеченост по повод детската недела во која нашите првачиња станаа членови на Детската организација и Црвениот крст и беа почестени со пасоши и беџови од Детската организација.