Запишани ученици во прво одделение во учебната 2022-2023 година во ООУ Владо Тасевски-Скопје

Spisok na prvacinja 2022