ИНТЕРНИ ПРОЕКТИ ВО ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ

Гостување во Македонска телевизија на директорката  М-р Елка Даскалова со учениците од IVa  и IVв оддление со нивните наставнички  Елена Несторовска, Наташа Стефановска и Татјана Јанкуловска.

Училиштето зeма учество на меѓународни конкурси во пишување  есеи  и изработка на проект “ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДОВИТЕ”. Нашите ученици Диона Јосифовска и Елена Петрушевска добија покана за учество на дебата во Дубаи, ОАЕ,  за освоено прво место за проектот.Ученичката Елена Стојковска од VIII  одделение доби покана за дебата во Токио, Јапонија, освојуваќи исто така прво место на меѓународниот конкурс за пишување есеј на мирот.