Меѓународен Натпревар по креативно пишување на тема МИР по повод 70 год. од постоење на УНЕСКО

Меѓународен Натпревар по креативно пишување на тема МИР
по повод  70 год. од постоење на УНЕСКО

 

Наставник координатор и ментор – Панев Виолета

Наставник ментор – Марија Туџарова

 

Дата  на апликација  – до  јуни  2015

Локација – Токио, Јапонија

Организатор –  ГОИ,Токио , УНЕСКО, МО на Јапонија

По повод 70 години од постоењето на УНЕСКО

Организиран е од The Goi Peace Foundation и  UNESCO со подршка на

Министерството за Образование , Култура и спорт, Наука во Јапонија и

Јапонската Комисија на УНЕСКО

 

Цели – Овој меѓународен натпревар по есеј на англиски јазик се организира да се поттикне

иницијатива,  енергија и имагинација кај младите луѓе во  креативното пишување и во

промовирање  на култура на мир и одржлив развој во светот.

Тема: “ Peace in our mind and hearts ” – Мирот во нашите мисли и срца

Од Владо Тасевски учествуваат 11 ученици, категорија деца до 14 год

7 ученици од 7 одд – под менторство на наставник Марија Туџарова

4 ученици од 6б одд-под менторство на наставникот Панев Виолета

Регистрирањето  траеше до  јуни 2015 и беа реаизирани повеќе  работилници во текот на

учебната година.Регистрираните учесници се:

 

Сертификати – Учесниците се стекнаа со наградни Сертификати за учество на меѓународен натпревар

Name Age Registration Number
1.Пренџов Димитар 11 G02010001
2.Мирчевски Олег 11 G02010002
3.Горгиевски Тео 11 G02010003
4.Тотиќ Виктор 11 G02010004
5.Стојковска Елена 12 G02010005
6.Гегоска Лина 12 G02010006
7.Илиеска Искра 13 G02010007
8.Тасевски Лука 12 G02010008
9.Алимова Моника 12 G02010009
10.Толевска Нина 12 G02010010
11.Вељанов Ристо 13 G02010011