НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСОТ ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И НАЈДОБАР ЦРТЕЖ.

Учениците  од  ООУ Владо Тасевски  земаа учество на наградниот конкурс за најдобра литературна творба и најдобар цртеж на тема: “ Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите”, организирано од издавачката  куќа Феникс од Скопје.

Наградените се тројца ученици со нивните наставници-ментори:

Јана Толевска од IV в одделение, наставник-ментор Татјана Јанкуловска,

Теа Трајковска од IV а наставник-ментор, Елена Несторовска,

Томи Младеновски од V б оддление, наставник-ментор,Вера Станиславски Коцеска.