Наградени ученици од трето тромесечие кои учествувале на натпревари

Учество на ученици на натпревар и награденени ученици

предмет Име и презиме на ученик Ниво на натпреварување место ментор
Англиски ј. Лина Јосифовска државен нат. 2 Виолета Панев
Англиски ј. Михаела Китановска републички 3 Виолета Панев
Физичко о. Кошаркарски тим Општински и државен 1 Амди Муса
математика Милан Самарџиски регионален 2 Силва Анастасова
математика Милан Самарџиски училишен 1 Силва Анастасова
математика Иван Николовски училишен 2 Силва Анастасова
математика Тамара Илиоска

Зорица Карапанчева

училишен 3 Силва Анастасова
математика Иван Николовски регионален 3 Силва Анастасова
македонски Еленица Христовска Училишен конкурс 1 Соња Деловска
македонски Павел Јанкоски Училишен конкурс 1-поезија Катерина Аницин
македонски Ана Младеновска Училишен конкурс 2-поезија Олгица Мешкова
македонски Магдалина Михајловска Училишен конкурс 3 Олгица Мешкова
македонски Јована Кожухарова Училишен конкурс 2 Катерина Аницин
македонски Мартин Каранфиловски Училишен конкурс 3-поезија Олгица Мешкова
ликовно Ана Димитриевска Училишен конкурс 3 Марица Бакоч
ликовно Леонид Јаневски Училишен конкурс 1 Марица Бакоч
ликовно Славко Георгиевски Училишен конкурс 2 Марица Бакоч
англиски Мартин Каранфиловски Училишен конкурс 1 Виолета Панев
англиски Наташа Букреска Училишен конкурс 2 Ангелина Костова
англиски Елена Пренџова Училишен конкурс 3 Виолета Панев
Германски Ана Марковски Училишен конкурс 1 Смиља Христовска
Германски Кристина Јакимовска Училишен конкурс 2 Санда Пулевска
германски Ана Марија Србиновска Училишен конкурс 3 Смиља Христовска
 

германски

ДијаМицевска Дијана

Мицевска

 

Училишен

конкурс

 

1-проза

 

Санда Пулевска

 

Име и презиме Освоено место Ниво на натпреварување предмет ментор
Хор 1 место општински Музичко образование Елизабета Сакоман
Оркестар 1 место општински Музичко образование Слаѓана Чекичевска
Кроневска Ина 1 место државен   Виолета Панев
Марина Тодоровска 8а 1 место државен Англиски јазик Виолета Панев
Марија Петровска 8г 3 место државен Англиски јазик Виолета Панев
Чоланчевски Марио 2 место државен Англиски јазик Билјана Ингилизова Атанасовска
         
Моника Фиданчевска 1 место градско Хемија Сузана Стојанова
Ѓорѓи Јаневски 2 место градско ТО – сообраќај Бранко Тренковски
Тијана Јанковска 3 место

4 место

Општинско

градско

Македонски јазик Соња Деловска
Никола Димитровски 1 место регионален Се квалификува на државен натпревар Географија Љубомир

Смилевски

 

Учениците учествуваа на училишен натпревар по англиски јазик т.н. ,,Спелинг би,,.Учеството беше масовно но, дел од тие ученици одат понатаму, на повисоко ниво на натпреварување.

Масовно беше и учеството на меѓународниот натпревар по математика ,,Кенгур,, за кој ги очекуваме резултатите.

Беше организирано пробно тестирање по германски јазик за петто одделение за учениците кои се опфатени со проектот за ,, Рано изучување на германскиот јазик,,.

Организиран маскенбал на кој беа освоени по две прво, второ и трето место како и групна маска.На учениците им се доделени книги.

Во тек се општински натпревари по кошарка, одбојка и фудбал.

На 07.04. 2012 година ќе се одржат натпревари по англиски јазик , македонски јазик , хемија, биологија , географија, информатика и техниочко образование.