Наградени ученици по повод конкурсот за патрониот празник на училиштето

ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ – СКОПЈЕ за учениците од 1 до 9 одд. се организираше конкурс во ликовни творби, конкурс во литературни творби и за учениците од 5 одд. се организираше конкурс за најдобри презентации.

Се постигнаа следниве резултати:

ВОН КОНКУРЕНЦИЈА Е ПРЕКРАСНИОТ ДОКУМЕНТАРЕЦ НА МАРТА ГЛИГОРОСКА 5б одд., ментор: Верче Атанасова, за што како училиште сме неизмерно благодарни на ученичката Марта, која ни подари прекрасен документарец за нашиот ПАТРОН.

Награди во конкуренција на 5 одд. за ПРЕЗЕНТАЦИЈА:

1 место Анамариа Давидоска 5а одд.,презентација, ментор Елена Несторовска

2 место Александар Грчев 5а одд. , презентација, ментор Елена Несторовска

3 место Илин Митиќ и Матеј Младеновиќ, 5б одд.,видео клипче, ментор Верче Атанасова

 

Конкурс за ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ за 5 одд.

 

1 место Аника Аврамоска, 5г одд.,песна, ментор Слободанка Бадаровска

2 место Дамјан Ѓеорѓиевски, 5в одд.,песна, ментор Вера Станиславски Коцеска

3 место Ива Смиљковска, 5г одд., песна, ментор Слободанка Бадаровска

Конкурс за ЛИКОВНИ ТВОРБИ за 5 одд.

1 место Христијан Танасковски, 5г одд., ментор Слободанка Бадаровска

2 место Ања Боев, 5б одд. , ментор Верче Атанасова

3 место Јована Божиноска, 5г одд. , ментор Слободанка Бадаровска

 

Конкурс за ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ за 4 одд.

1 место Михаела Бошковска, 4в одд., ментор Ирена Кофиловска
2 место Милан Апостолски, 4а одд., ментор Магдалена Палковска
3 место Јана Ивановска, 4годд., ментор Јованка Симоновска

 

Конкурс за ЛИКОВНИ ТВОРБИ за 4 одд.

1 место Анастасија Ристовска, 4а одд., ментор Магдалена Палковска
2 место Мартин Димитриевски, 4в одд., ментор Ирена Кофиловска
3 место група ученици, 4б одд., ментор Јованка Трпкова

 

Конкурс за ЛИКОВНИ ТВОРБИ за 3 одд.

1 место Катина Аговска, 3в одд., ментор, Весна Масти

2 место Калина Аговска, 3в одд., ментор Весна Масти

3 место Веда Дренковска, 3в одд. , ментор Весна Масти

 

Конкурс за ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ од 6 до 9 одд.

1 место Бисера Христовска 9б одд., ментор Катерина Аницин

2 место Димитар Џонов 7б одд., ментор Олгица Мешкова

3 место Софија Крстева 6б одд., ментор Соња Деловска

 

Конкурс за ЛИКОВНИ ТВОРБИ од 6 до 9 одд. ментор за сите Марица Бакоч

1 место Теа Пејковска, 8а одд.
2 место Марко Серафимовски, 8а одд.
3 место Илина Димитриеска 8а, одд.