На час во IV б, ПРИРОДНИ НАУКИ

За се што учат по ПРИРОДНИ НАУКИ  учениците од  IV б со наставничката Мирјана Андреска сами претпоставуваат, истражуваат, практично го проверуваат и применуваат. Па коj  ќе каже: ,, вака стекнато знаење се заборава,, – ве лаже. Сега знаат сите дека науката е лесна за што по македонски ќе напишат песна.