ОГЛАС за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2023/2024 година

20230412_132735 (1) odluka1 odluka2 odluka3 odluka4 spisok na ulici