ОГЛАС за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2023/2024 година

20230412_132735 (1)
odluka1
odluka2
odluka3
odluka4
spisok na ulici