ОСВОЕНИ НАГРАДИ НА ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ

 • ПРИРОДНИ  НАУКИПрво место
  • Ања Јаковска Vг
  • Емилијан Кипријановски Vв

  Второ  место

  • Јован Гиевски IVб
  • Максим Кујунџиќ   VIа

  Трето место

  • Марко Серафимовски VIа

             Ментор: Емилија В. Чоловиќ

   

   

   

   БИОЛОГИЈА

         Прво место

  • Петар Јаневски VIIв
  • Стефан Цветановски VIIIа

  Трето место

  • Нада Поповска VIIв

                            Ментор:  Соња Тануркова

   

  МАТЕМАТИКА

  Второ место

  • Марко Серафимовски VIа

   

         Ментор: Силва Атанасова

   

   

  ХЕМИЈА

  Трета  награда

   

  • Леа Кроневска VIIIа
  • Теодора Цветковска IXг

   

       Ментор:  Сузана Стојанова

   

   

  ГЕРМАНСКИ  ЈАЗИК

  Трето место

   

  • Теодора Цветковска IXг

          

         Ментор:  Санда П.Гочев

   

   

  МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК

  Прво место

  • Теа Стевановска       VIIIг

  Ментор:  Соња  Деловска