ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ

Почитувани родители, Ве известуваме дека отворените денови во училиштето за учебна 2016/2017 година ќе се одржат на следните дати:

  • Последен четврток во септември – 29.09.2016 год.
  • Последен четврток во ноември – 24.11.2016 год.
  • Последен четврток во февруари – 23.02.2017 год.
  • Последен четврток во април – 27.04.2017 год.

М-р Елка Даскалова

Директор на училиштето