Патронат – 55 години

Tвориме повеќе од половина век, 55 генерации овде го започнаа својот пат, а по нив и нивните сестра и брат.

23 Март е нашиот ЈУБИЛЕЕН ДЕН.