“ ПОДАРИ КНИГА ЗА МОЈАТА БИБЛИОТЕКА”.

Учениците од   IVв одделение заедно со одделенскиот наставник Татјана  Јанкуловска  ја реализираа активноста “ ПОДАРИ  КНИГА  ЗА  МОЈАТА  БИБЛИОТЕКА”.