Термини за отворен ден за консултации со наставниците од предметна настава – учебна 2017/2018 година

Датум

 

Час
 

30.11.2017г.-  четврток

17.30ч-19.00ч
 

21.12.2017г.-  четврток

17.30ч-19.00ч
 

25.01.2018г. – четврток

17.30ч-19.00ч
 

22.02.2018г. – четврток

17.30ч-19.00ч
 

29.03.2018г. – четврток

17.30ч-19.00ч
 

26.04.2018г. – четврток

17.30ч-19.00ч
 

23.05.2018г. – среда

17.30ч-19.00ч

 

 

М-р Елка Даскалова, директор