Свечен прием на првачињата во Детската организација и детскиот клуб на Црвен Крст при ООУ “Владо Тасевски” по повод Детската недела


Денеска ми е празник честитки примам грст, Подмлаткар станувам на Црвениот крст… 🩸