Секции

Посета на институтот по хемија:

Сликите се однесуваат на посета на институтот по хемија во рамките на секцијата по хемија. Во неа членуваат ученици од седмо и осмо одделение и за нив особен интерес предизвикуваат посетите на институтот каде учениците практично можат да се запознаат со делови од материјалот кој го изучуваат на  часовите за време на редовната настава.

1331203099217

1331203134417

1331203233526

Литературна секција:

DSCF1652
DSCF1653
DSCF1665
sekcii1
sekcii2