Учениците активно ги совладуваат содржините предвидени за возраста

Во прилог со фотографии ги прикажуваме активностите на учениците на часовите и во слободно време.

Содржините по екологија се ведрата страна на програмата


Учество на натпревари и освоени места за 2010/2011 година

предмет Вид на натпревар Освоено место ученик ментор   математика Интерен на ниво на училиште   1 место 1 место 1 место 1 место 1 место 1 место     Сара Ничота V-9а Борис Атанасоски V-9а Ина Кронеска V-9в Магдалина Михајловска V-9в Кристина Марковска V-9-д Ана Марковски  V-9б       Светлана Ј. Светлана Ј. Слободанка Б. Слободанка Б. Вера Коцева С. Јованка Трпкова

Learn more


Учество на натпревари и освоени места 2011/2012 година (прво полугодие)

На 17.03.2012 нашето училиште освои ПРВО место во државата во КОШАРКА. предмет Вид на натпревар Освоено место ученик ментор Граѓанско образование општински прво Мирјана Димитровска Филип Велков Тамара Георгиева Симона П.Илиевска Ликовно општински Диплома Тамара Ѓорѓиева Марица Бакоч Ликовно општински диплома Катерина Колчаковска Марица Бакоч фотографија општински Второ Маја Соколовиќ Марица Бакоч фотографија општински второ Елија Јаневска Марица Бакоч Ликовно Меѓународен Флора и фауна

Learn more


Наградени ученици од трето тромесечие кои учествувале на натпревари

Учество на ученици на натпревар и награденени ученици предмет Име и презиме на ученик Ниво на натпреварување место ментор Англиски ј. Лина Јосифовска државен нат. 2 Виолета Панев Англиски ј. Михаела Китановска републички 3 Виолета Панев Физичко о. Кошаркарски тим Општински и државен 1 Амди Муса математика Милан Самарџиски регионален 2 Силва Анастасова математика Милан Самарџиски училишен 1 Силва Анастасова математика Иван Николовски училишен

Learn more


Годишна програма. Развоен план на училиштето. Извештај за самоевалуација

На следниве линкови може да ги погледнете: – Годишната програма на ООУ „Владо Тасевски“-Скопје – Развојниот план на училиштето – Извештајот за самоевалуација Имајте успешна и исполнета учебна година. Со почит, ООУ „Владо Тасевски“-Скопје 20.02.2015


Запишување на ученици во прво одделение за учебната 2012/2013

ООУ ,,Владо Тасевски,, Скопје распишува ОГЛАС За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2013/2014 година. Учениците кои се запишуваат во прво одделение треба да се родени 2007 година, поточно до крајот на календарската 2013 година треба да наполнат 6 години. Исто така право на запишување имаат и деца кои до 31.01. 2014 година ќе наполнат 6 години. Потребни документи за упис во

Learn more