Распоред за ѕвонење за он лајн настава за учениците од 4 – 9 одд.

Распоред за он лајн настава за учениците од 4

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО ООУ ,,ВЛАДО ТАСЕВСКИ,, КАРПОШ- СКОПЈЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19 ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Согласно епидемиолошката состојба со КОВИД-19 во државата, досегашните пракси и протоколи за постапување во услови на епидемија со КОВИД-19, Aлгоритамoт за постапување во oсновните и средни училишта усвоен од Владата,училиштето изготви сопствен  алгоритам за постапување  во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19. ПОСТАПКИ ПРИ ПОЈАВА  НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19 Лице за контакт со Центарот за Јавно здравје:

Learn more


План , протокол и алгоритам за работа на ООУ Владо Тасевски-Скопје во услови на COVID-19

protokol

Распоред за влез и излез на ученици за прва и втора смена – Учебна 2020/2021 година

Raspored-1

Списоци на првачиња по паралелки за учебната 2020/2021 година


Општинско основно училиште Владо Тасевски – Скопје, запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година

Уписот ќе се реализира електронски на следната меил адреса: v.tasevski@yahoo.com


OPEN THE WINDOWS PROJECT

Partcipants Teachers: Founder Biljana Ingilizova Atanasovska & Tiziana Romano & Violeta Panev & Biljana Jovanova                Open the windows was an (English as a foreign language) and German project for students aged 12-14/15. It was from October to March/April 2017.The main idea of this project was to create some postcards in the classroom and then send to the partner countries. All postcards were

Learn more


Professional Development – E Twinning Portfolio

Professional Development - E Twinning Portfolio

Teachers’ Professional Development e-twinning events

Nowadays, we can easily find a large variety of options in what concerns Web 2.0 tools for education. This way, along the Learning Event teachers manage different collaborative tools, explore them and learn how to support and motivate their students to become creators of new content. Teachers Participants profit from these tools in order to engage the students in collaborative activities and lead them

Learn more


ВЛАДО ТАСЕВСКИ СЕ ЗАКИТИ СО ОЗНАКА ЗА Е БЕЗБЕДНОСТ

VLADO TASEVSKI APPRECIATED AS E SAFETY SCHOOL The eSafety Label (eSL) is a Europe-wide accreditation and support service for schools, aiming to provide a secure, enriching environment with safe access to online technology as part of the teaching and learning experience. European Schoolnet organisation aims to bring innovation in teaching and learning to key stakeholders: Ministries of Education, schools, teachers, researchers, and industry partners. ICT and digitization are a particular focus of

Learn more