Априлијада 2021

НАГРАДЕНИ МАСКИ ЗА ПРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЕСТО ГАЛЕРИЈА

Прирачник за операторите со храна во училишните установи

Пирачник за оператори со храна

Распоред на часови за 2020/2021 во ООУ Владо Тасевски


Распоред за ѕвонење за он лајн настава за учениците од 4 – 9 одд.

Распоред за он лајн настава за учениците од 4

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО ООУ ,,ВЛАДО ТАСЕВСКИ,, КАРПОШ- СКОПЈЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19 ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Согласно епидемиолошката состојба со КОВИД-19 во државата, досегашните пракси и протоколи за постапување во услови на епидемија со КОВИД-19, Aлгоритамoт за постапување во oсновните и средни училишта усвоен од Владата,училиштето изготви сопствен  алгоритам за постапување  во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19. ПОСТАПКИ ПРИ ПОЈАВА  НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19 Лице за контакт со Центарот за Јавно здравје:

Learn more


План , протокол и алгоритам за работа на ООУ Владо Тасевски-Скопје во услови на COVID-19

protokol

Распоред за влез и излез на ученици за прва и втора смена – Учебна 2020/2021 година

Raspored-1

Списоци на првачиња по паралелки за учебната 2020/2021 година


Општинско основно училиште Владо Тасевски – Скопје, запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година

Уписот ќе се реализира електронски на следната меил адреса: v.tasevski@yahoo.com


OPEN THE WINDOWS PROJECT

Partcipants Teachers: Founder Biljana Ingilizova Atanasovska & Tiziana Romano & Violeta Panev & Biljana Jovanova                Open the windows was an (English as a foreign language) and German project for students aged 12-14/15. It was from October to March/April 2017.The main idea of this project was to create some postcards in the classroom and then send to the partner countries. All postcards were

Learn more