Список за додатна, дополнителна и приемен ден на наставниците во учебната 2021/22 год

 

ред.

рб.

Име и презиме Приемен ден Дополнителна Додатна
1. Олгица Мешкова вторник  10,45-11,15 понеделник 7 час понеделник 7 час
2. Катерина Аницин четврток 4 час четврток 7 час четврток 7 час
3 Соња Делова среда 2 час пенеделник 7 час среда 7 час
4. Катерина Зулумовска вторник од 9,40-10,40 вторник 7 час вторник 8 час
5. Кети Таневска петок  4 час четврток 6,7,8 час четврток 7,8 час
6. Силва Атанасова среда 3 час среда 7 час среда 7 час
7. Мирјана Николовска среда 7 час понеделник 8 час среда 8 час
8. Катерина Лазаровска четврток 5 час / вторник 13 часот четврток  13 часот
9. Билјана А.Ингилизова петок 3 час петок 7 час петок 7 час
10. Ангелина Костова петок 3 час среда 7 час четврток 4 час
11. Марија Туџарова понеделник 10 -10,30 среда,четв.,петко7 час среда,четв.,петко7 час
12. Билјана Јованова понеденик 6 час петок 6 час петок 7 час
13. Виолета Панев четврток 4 час среда 14 ч. online среда 14 ч. online
14. Смиља Христова понеделник 3 час вторник 7 час вторник 7 час
15. Санда П. Гочев вторник 2 час среда
16. Миодраг Славковиќ вторник 2 час
17. Амди Муса среда 3 час
18. Христијан Ќосевски среда 4 час
19. Елизабета Станоевска вторник 2 час вторник 7 час вторник 7 час
20. Слаѓана Чекичвска петок 4 час петок 5 час петок 5 час
21. Весна К. Николовска понеделник 5 час вторник 7 час понеделник 8 час
22. Елена П. Наумова петок 2 час четврток 8 час четврток 8 час
23. Симона П. Илиевска вторник 4 час петкок 7 час петкок 7 час
24. Сузана Стојанова понеделник 3 час вторник 7/8 час вторник 7/8 час
25. Игор Донев среда од 7 до 7,30 понеделник 7 час понеделник 7 час
26. Соња Тануркова петок 3 час четврток 7/8 час четврток 7/8 час
27. Емилија В.Чоловиќ петок 2 час петок 7 час петок 7 час
28. Бранко Тренковски понеделник 2 час понеделник 6 час понеделник 6 час
29. Жаклина Трајковска четврток 3 час вторник 7/8 час вторник 7/8 час
30. Катерина Божиновска четврток 5 час четврток 7 час среда 7 час
31. Мирјана Стојковска четврток 3 час среда 7 час среда 7 час
32. Марица Бакоч четврток 1 час среда 7 час среда 7 час
33. Сузана Илиќ четврток 4 час среда 7 час среда 7 час