Ученици од OОУ „ Владо Тасевски – Скопје “ дел од меѓународниот проект „Хумана среќа“

Повеќе може да прочитате на следниот линк:

НОВА МАКЕДОНИЈА