Учество на натпревари и освоени места 2011/2012 година (прво полугодие)

На 17.03.2012 нашето училиште освои ПРВО место во државата во КОШАРКА.

предмет Вид на натпревар Освоено место ученик ментор
Граѓанско образование општински прво Мирјана Димитровска

Филип Велков

Тамара Георгиева

Симона П.Илиевска
Ликовно општински Диплома Тамара Ѓорѓиева Марица Бакоч
Ликовно општински диплома Катерина Колчаковска Марица Бакоч
фотографија општински Второ Маја Соколовиќ Марица Бакоч
фотографија општински второ Елија Јаневска Марица Бакоч
Ликовно Меѓународен
Флора и фауна
прво Моника Бошнаковска Марица Бакоч
Ликовно Меѓународен
Флора и фауна
второ Милка Јовановска Марица Бакоч
Ликовно Меѓународен
Флора и фауна
трето Андреа Будимовска Марица Бакоч
Ликовно Градски
Св.Климент Охридски
Прво Симона Богоевска Марица Бакоч
Ликовно Градски
Св.Климент Охридски
Второ Ангела Мицкова Марица Бакоч
Ликовно Градски
Св.Климент Охридски
трето Меглена Светиева Марица Бакоч
Прашања по сите предмети

Ликовно

интерен прво Шесто/б Сите наставници
Ликовно Градски
13 Ноември
прво Леонита Поповска Марица Бакоч
македонски градски прво Леонита Поповска Катерина Аницин
математика регионален прво Милан Самарџиски Силва Атанасова
Англиски јазик меѓународен Финалисти
Во тек
Ива Атанасова
Дамјан Стојановски
Кристина Јакимовска
Виолета Панев
Општи знаења градски Во тек Никола Димитровски
Теодора Јакимовска
Наталија Сотирова
Задолжен за учениците
фотографија општински трето Димитри Димовски Слободанка Бадаровска
фотографија општински Наградена композиција Ангела Ѓорѓиева Марица Бакоч
Знаења од материјалот по сите предмети интерен прво Шесто / б

осмо /б

Сите наставници што предаваат во генерациите шесто осмолетка и осмо одделение
Физичко/одбојка општински прво Група ученици Светлана Илиовска
Физичко/кошарка општински прво Група ученици Амди Муса