Финансиски Извештаи

 

 

 

 

 

Финансиски Извештаи 2022

_______________________________________________________________________

Жиро сметка 603

_____________________________________

BPR_Budzetski-603 BS_B.T.603 DE_603B.T. SPD_B.T.603

 

Жиро сметка 785

_____________________________________________

BPR_Budzetski_785 BS_B.T.785 DE_B.T.785-2022

SPD_B.T.785

 

Жиро сметка 787

______________________________________________________

BPR_B.T.787 DB_Bilans_6-2020_11.01.2022_web BS_B.T.787-2022 DE_B.T.787-2022 SPD_b.t.787

 

Жиро сметка 903

__________________________________________________________________

BPR_B.T.903 BS_B.T.903 DE_B.T.903 SPD_B.T.903

 

Жиро сметка 603-16

__________________________________________________________________

 

BPR_Budzetski-60316 BS_B.T.60316 DE_60316B.T. SPD_B.T.60316

 

 

 

Финансиски Извештаи 2021

_______________________________________________________________________

Жиро сметка 603

_____________________________________

BPR_Budzetski_603 2021 BS_В.Т. 603 2021 DE_603 В.Т. (1)2021 SPD_В.Т. 603 (1)

 

Жиро сметка 785

_____________________________________________

BPR_Budzetski_785 2021 BS_В.Т. 785 2021 DE_785 В.Т. 2021 SPD_В.Т. 785 (1)

 

Жиро сметка 787

______________________________________________________

BPR_ В.Т. 787-2021 BS_В.Т. 787-2021 DE_В.Т.787-2021 SPD_В.Т.787 DB_Bilans_6-2020_11.01.2021

 

Жиро сметка 903

__________________________________________________________________

BPR_В.Т. 903 (2)-2021 BS_В.Т. 903(1)-2021 DE_В.Т. 903 (1)-2021 SPD_В.Т. 903 (1)

 

 

 

Финансиски Извештаи 2020

_______________________________________________________________________

BPR_Budzetski_603 2020 BS_В.Т. 603 2020 DE_603 В.Т. (1)2020 SPD_В.Т. 603 (1)

 

Жиро сметка 603

_____________________________________

BPR_Budzetski_603 2020 BS_В.Т. 603 2020 DE_603 В.Т. (1)2020 SPD_В.Т. 603 (1)

 

Жиро сметка 785

_____________________________________________

BPR_Budzetski_785 2020 BS_В.Т. 785 2020 DE_785 В.Т. 2020 SPD_В.Т. 785 (1)

 

Жиро сметка 787

______________________________________________________

BPR_ В.Т. 787-2020 BS_В.Т. 787-2020 DB_Bilans_2020 DE_В.Т.787-2020 SPD_В.Т.787

 

Жиро сметка 903

__________________________________________________________________

BPR_В.Т. 903 (2)-2020 BS_В.Т. 603 2020 DE_В.Т. 903 (1)-2020 SPD_В.Т. 903 (1)

 

 

САМОЕВАЛУАЦИЈА  2018/2020 година

________________________________________________________________________________________________________

1 ПОДРАЧЈЕ

 

2 ПОДРАЧЈЕ

 

3 ПОДРАЧЈЕ

 

4 ПОДРАЧЈЕ

 

5 ПОДРАЧЈЕ

 

6 ПОДРАЧЈЕ

 

7 ПОДРАЧЈЕ

 

2019 година – ООУ Владо Тасевски – Скопје

_______________________________________________________________________________________________

 

Даночен биланс 2019 година

 

finansiski izvestai-vlado tasevski

 

2018 година – ООУ Владо Тасевски – Скопје

_______________________________________________________________________________________________

Даночен биланс 2018

 

v.tasevski-1

 

vtasevcki-2

 

vtasevski-3

 

vtasevski-4