igalmk

Posts byigalmk

РАСПОРЕД ЗА ВЛЕЗ / ИЗЛЕЗ НА УЧЕНИЦИ


ПЛAH и ПPOTOKOЛ за работа нa OOУ Владо Тасевски – Cкoпje вo ycлови нa COVID-19.

111 PLAN I PROTOKOL ZA POSTAPUVANJE 2021 - 2022

Записник од работата на Комисијата за избор на првенец 2020/2021 учебна година

1 Jul 08, 2021 (2)

ИНТЕРЕН УЧИЛИШЕН КОНКУРС за првенец на генерација, пофалена паралелка, наградени ученици, пофалени ученици и пофалено одделение

Почитувани, Ве известуваме дека рокот за пријавување на интерниот училишен конкурс за првенец на генерацијата се продолжува до 03.06.2021 год. (Четврток)  до 13 часот.


Хуманитарната акција – “Подај рака – донирај за твојот сосед”

ООУ Владо Тасевски-Скопје, со своите ученици, родители и вработени во училиштето активно се вклучи во  хуманитарната акција „Подај рака – донирај за твојот сосед, организирана од страна на општина Карпош. Се  донираа трајни прехранбени продукти и средства за хигиена, преку пунктот кој беше поставен пред главниот влез на училиштето со почитување на сите Протоколи за заштита и безбедност на учениците, родителите и вработените. Хуманитарната

Learn more


Ученици од OОУ „ Владо Тасевски – Скопје “ дел од меѓународниот проект „Хумана среќа“

Повеќе може да прочитате на следниот линк: НОВА МАКЕДОНИЈА


Наградени ученици по повод конкурсот за патрониот празник на училиштето

ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ ВЛАДО ТАСЕВСКИ – СКОПЈЕ за учениците од 1 до 9 одд. се организираше конкурс во ликовни творби, конкурс во литературни творби и за учениците од 5 одд. се организираше конкурс за најдобри презентации. Се постигнаа следниве резултати: ВОН КОНКУРЕНЦИЈА Е ПРЕКРАСНИОТ ДОКУМЕНТАРЕЦ НА МАРТА ГЛИГОРОСКА 5б одд., ментор: Верче Атанасова, за што како училиште сме неизмерно благодарни на

Learn more


Априлијада 2021

НАГРАДЕНИ МАСКИ ЗА ПРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЕСТО ГАЛЕРИЈА

Прирачник за операторите со храна во училишните установи

Пирачник за оператори со храна

Распоред на часови за 2020/2021 во ООУ Владо Тасевски