vtadmin223

Posts byvtadmin223

Оглас за прием на деца во прво одделение во учебната 2024/2025

soopstenie upis 2024.25


Визија и мисија


Развојна програма за работа на основното училиште ООУ “Владо Тасевски” Скопје Карпош

razvojna-programa-za-rabota-na-osnovnoto-uciliste-prilog-1

Годишен извештај од ООУ Владо Тасевски 2023

Godisen izvestaj OOU Vlado Tasevski - Skopje 2023 (1)

Свечен прием на првачињата во Детската организација и детскиот клуб на Црвен Крст при ООУ “Владо Тасевски” по повод Детската недела

Денеска ми е празник честитки примам грст, Подмлаткар станувам на Црвениот крст… 🩸


Распоред за додатна и дополнителна настава и приемен час на наставниците 2023/24

 


Известување за првиот училишен ден

soopstenie prvacinja

ИНФОРМАТОР 2023

информатор 2023

Список на запишани првачиња во учебната 2023/2024 година

прва1 прва2 прва3

ИНТЕРЕН УЧИЛИШЕН ОГЛАС 2023

Interen ucilisen oglas 2023