Category Archives: Соопштенија

Распоред за додатна и дополнителна настава и приемен час на наставниците 2023/24

 


Известување за првиот училишен ден

soopstenie prvacinja

ИНФОРМАТОР 2023

информатор 2023

Список на запишани првачиња во учебната 2023/2024 година

прва1 прва2 прва3

ИНТЕРЕН УЧИЛИШЕН ОГЛАС 2023

Interen ucilisen oglas 2023

Прашалник за слободни изборни предмети

Прашалник за слободни изборни предмети

ОГЛАС за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2023/2024 година

20230412_132735 (1) odluka1 odluka2 odluka3 odluka4 spisok na ulici

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕНИК ЖРТВА

   


Список за додатна настава, дополнителна настава и приемен ден на наставницитево учебната 2022/2023 година

 


ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

Godisna Programa 2022.23 (sredena)