Category Archives: Соопштенија

Распоред на часови за 2020/2021 во ООУ Владо Тасевски


Распоред за ѕвонење за он лајн настава за учениците од 4 – 9 одд.

Распоред за он лајн настава за учениците од 4

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО ООУ ,,ВЛАДО ТАСЕВСКИ,, КАРПОШ- СКОПЈЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19 ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Согласно епидемиолошката состојба со КОВИД-19 во државата, досегашните пракси и протоколи за постапување во услови на епидемија со КОВИД-19, Aлгоритамoт за постапување во oсновните и средни училишта усвоен од Владата,училиштето изготви сопствен  алгоритам за постапување  во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19. ПОСТАПКИ ПРИ ПОЈАВА  НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19 Лице за контакт со Центарот за Јавно здравје:

Learn more


План , протокол и алгоритам за работа на ООУ Владо Тасевски-Скопје во услови на COVID-19

protokol

Распоред за влез и излез на ученици за прва и втора смена – Учебна 2020/2021 година

Raspored-1

Списоци на првачиња по паралелки за учебната 2020/2021 година


Општинско основно училиште Владо Тасевски – Скопје, запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година

Уписот ќе се реализира електронски на следната меил адреса: v.tasevski@yahoo.com


ХОРИСИСТИТЕ ОД „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – НАЈДОБРИ ГОДИНАВА

Со изведба на песната „ Пошла мома на вода“, под менторство на Елизабета Сакоман Станоевска, основците од ООУ „ Владо Тасевски“ го освоија првото место на општинскиот  хорски  натпревар.

ERASMUS +

Нашето училиште учествуваше во ERASMUS + (Европски проект), заедно со училишта од Шпанија, Италија и Хрватска на тема: Емоционална интелигенција. Од 13 до 17 Мај 2019 година  нашето училиште беше домакин, каде што се реализираа активности од “SWOT SCOUTS PROJECT” . Благодарни сме на сите наставници, родители и ученици кои беа вклучени во овој проект со сите тековни активности.

НАШИТЕ ХУМАНИТАРЦИ НА ДЕЛО

Од 16-23 мај 2019год. Во нашето училиште се реализираше хуманитарна акција под мотото: “ДА МУ ПОМОГНЕМЕ НА СОСЕДОТ” организирана од  општина Карпош.