Category Archives: Соопштенија

Денот на пролетта и екологијата

Во нашето училиште се одбележа Денот на пролетта и екологијата со безброј активности! Во пресрет на денот на пролетта и екологијата учениците  истражуваа колку отпад се создава во нашата држава, каков вид отпад се создава, дали се селектира и каде завршува отпадот од домаќинствата. На 21 март учениците ги презентираа резултатите од истражувањето, ја истакнаа потребата од селекција на отпад и правилно справување со отпадот. Изработија

Learn more


ЕКО Проект Зелени стапалчиња

ЕКО Проект Зелени стапалчиња Нашето училиште учествуваше во реализацијта на проектот " Зелени стапалчиња " кој се спроведуваше во сите основни училишта во општина Карпош. Проектот се реализираше во период од 24.09.2018 - 28.09.2019. Во негова реализација учествуваа учениците од V одд. и  наставничките Валентина Клопчевска, Жаклина Миланковска, Соња Јовановиќ Крстевска, Снежана Јовкоска и координаторот Емилија Василева Чоловиќ. Во текот на неделата на Зелени стапалчиња  учениците со

Learn more


Меѓународниот ден без автомобили

Учениците од нашето училиште го одбележаа Меѓународниот ден без автомобили 22-ри септември и упатија пораки за еколошки начини на движење, со цел одржување на чиста животна средина. Учениците изработија  ликовни и литературни творби и учествуваа во дефиле со велосипеди. Учениците имаа јасни пораки:  " Вози велосипед низ целиот свет! " , " Оди пеш за воздух свеж! ", " Возам точак, не сум оџак ".

ООУ Владо Тасевски – добитник на грант од Еразмус + и Националната Агенција за европски програми

SWOT-PROJECT-Summury-mkd-za-web

Термини за отворен ден за консултации со наставниците од предметна настава – учебна 2017/2018 година

Датум   Час   30.11.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч   21.12.2017г.-  четврток 17.30ч-19.00ч   25.01.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   22.02.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   29.03.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   26.04.2018г. – четврток 17.30ч-19.00ч   23.05.2018г. – среда 17.30ч-19.00ч     М-р Елка Даскалова, директор


Приемен ден на наставници 2017/2018

Име и презиме на наставникот 2017/2018 год. Додатна настава Ден/Час Дополнителна настава Ден/Час Приемен ден Ден/Час Олгица Мешкова Среда 7 час Среда 7 час Четврток 3 час Катерина Аницин Четврток 7 час Четврток 7 час Вторник 2 час Соња Деловска Четврток 7 час Четврток 7час Втор 3 час Марија Ангелеска Четврток 8 час Четврток 8 час Среда 3 час Силва Атанасова Понеделник 8 час

Learn more


ТРАДИЦИОНАЛНО ИСПРАЌАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД IX одд

Свечено испраќање на учениците од IX  одделение за продолжување  и трасирање на успешно патување низ животот.

Детска недела

Од 03 до 07.10 во нашето училиште и оваа година се одбележа Детската недела. На 03.10 (понеделник) посебно внимание се посвети на Светскиот ден на детето и по тој повод учениците се потсетија на историјатот како и на правата на детето кои произлегуваат од Конвенцијата за правата на децата. Во текот на оваа недела ученици-членови на Детската организација од поголемите одделенија со касичка на

Learn more


Електронско екстерно тестирање учебна 2015/16 година.


НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСОТ ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА И НАЈДОБАР ЦРТЕЖ.

Учениците  од  ООУ Владо Тасевски  земаа учество на наградниот конкурс за најдобра литературна творба и најдобар цртеж на тема: “ Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите”, организирано од издавачката  куќа Феникс од Скопје. Наградените се тројца ученици со нивните наставници-ментори: Јана Толевска од IV в одделение, наставник-ментор Татјана Јанкуловска, Теа Трајковска од IV а наставник-ментор, Елена Несторовска, Томи Младеновски

Learn more