Category Archives: Соопштенија

Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Наставниците посетуваа обуки и истите ги реализираат во наставата. На отворените часови присуствуваа директорот, педагогот и дефектологот на училиштето. Ние првачињата од I г одделение,на часот по математика учевме низ игра... Со нашата наставничка Фросина С. Јовановски си броевме,боевме,препознававме и дознававме кои парови на броеви го сочинуваат бројот 10 ! Со Кембриџ програмата математиката ни е многу интересна , ја учиме лесно како песна

Learn more


ООУ Владо Тасевски подготвено ќе ги пречека учениците

ООУ Владо Тасевски подготвено ќе ги отвори вратите на основците на првиот училишен ден, со целиот ентузијазам учениците ќе можат да се посветат на едукација.

Соопштение за организација на почеток на учебната 2015-2016 година

Почитувани ученици и родители, Учебната 2015/2016 година започнува на 01.09.2015 година со следниов распоред: Учениците од II-V одделение ќе имаат само 1(еден) наставен час од 08.00 – 08.40 часот; Учениците од VI-IX одделение ќе имаат само 1(еден) наставен час од 11.00 – 11.40 часот; Свечениот прием на првачиња започнува во 09.00 часот во аулата на училиштето. Се замолуваат родителите на новите првачиња да доаѓаат во

Learn more


ПРВА РАБОТИЛНИЦА НА КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР – КАРПОШ

Со експерименти и практизација во образованието, учениците во Општина Карпош ќе имаат можност да го надградуваат своето знаење и едукација во областа на природните науки. Професорот Зоран Поповски денеска (27.08.2015) ја одржа првата работилница по предметот хемија во рамките на креативниот центар – Карпош, која се одржа во ООУ “Владо Тасевски”. На 12 професори по хемија од сите десет основни училишта на територија на

Learn more


Годишна програма. Развоен план на училиштето. Извештај за самоевалуација

На следниве линкови може да ги погледнете: – Годишната програма на ООУ „Владо Тасевски“-Скопје – Развојниот план на училиштето – Извештајот за самоевалуација Имајте успешна и исполнета учебна година. Со почит, ООУ „Владо Тасевски“-Скопје 20.02.2015


Запишување на ученици во прво одделение за учебната 2012/2013

ООУ ,,Владо Тасевски,, Скопје распишува ОГЛАС За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2013/2014 година. Учениците кои се запишуваат во прво одделение треба да се родени 2007 година, поточно до крајот на календарската 2013 година треба да наполнат 6 години. Исто така право на запишување имаат и деца кои до 31.01. 2014 година ќе наполнат 6 години. Потребни документи за упис во

Learn more