Category Archives: Соопштенија

Запишување на ученици во прво одделение за учебната 2012/2013

ООУ ,,Владо Тасевски,, Скопје распишува ОГЛАС За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2013/2014 година. Учениците кои се запишуваат во прво одделение треба да се родени 2007 година, поточно до крајот на календарската 2013 година треба да наполнат 6 години. Исто така право на запишување имаат и деца кои до 31.01. 2014 година ќе наполнат 6 години. Потребни документи за упис во

Learn more