Category Archives: Тековни настани

Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Наставниците посетуваа обуки и истите ги реализираат во наставата. На отворените часови  присуствуваа директорот, педагогот и дефектологот на училиштето. Кембриџ содржината по математика -,,Одредува парови од двоцифрени броеви чиј збир е 100,, беше реализирана од одделенскиот наставник Мирјана Андреска. Со примена на разни дидактички материјали , манипулативни средства и креативни изработки за учениците од IV б одделение овој час претставуваше вистинска мотивација... Одделенскиот наставник

Learn more


Активности на наставниците од ООУ Владо Тасевски според реализираните содржини од Кембриџ програмата – учебна 2015/2016 год.

Наставниците посетуваа обуки и истите ги реализираат во наставата. На отворените часови присуствуваа директорот, педагогот и дефектологот на училиштето. Ние првачињата од I г одделение,на часот по математика учевме низ игра... Со нашата наставничка Фросина С. Јовановски си броевме,боевме,препознававме и дознававме кои парови на броеви го сочинуваат бројот 10 ! Со Кембриџ програмата математиката ни е многу интересна , ја учиме лесно како песна

Learn more


“ ПОДАРИ КНИГА ЗА МОЈАТА БИБЛИОТЕКА”.

Учениците од   IVв одделение заедно со одделенскиот наставник Татјана  Јанкуловска  ја реализираа активноста “ ПОДАРИ  КНИГА  ЗА  МОЈАТА  БИБЛИОТЕКА”.

Час по математика за второ одделение според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ!

Час по математика за второ одделение според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ! Оспособување на учениците да бројат предмети и користат групирање по два.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА

По повод првиот училишен ден, ООУ "Владо Тасевски" ги отвори вратите за новите првачиња и останатите основци. Во рамките на добро познатиот датум, први септември, Денот кога започнува учебната година, во холот на ООУ "Владо Тасевски се одржа свечена приредба со музички и театарски точки во знак на пречекување на новите основци.  Директорката на ООУ „Владо Тасевски“ М-р Елка Даскалова ги поздрави првачињата и

Learn more


ООУ Владо Тасевски подготвено ќе ги пречека учениците

ООУ Владо Тасевски подготвено ќе ги отвори вратите на основците на првиот училишен ден, со целиот ентузијазам учениците ќе можат да се посветат на едукација.

Соопштение за организација на почеток на учебната 2015-2016 година

Почитувани ученици и родители, Учебната 2015/2016 година започнува на 01.09.2015 година со следниов распоред: Учениците од II-V одделение ќе имаат само 1(еден) наставен час од 08.00 – 08.40 часот; Учениците од VI-IX одделение ќе имаат само 1(еден) наставен час од 11.00 – 11.40 часот; Свечениот прием на првачиња започнува во 09.00 часот во аулата на училиштето. Се замолуваат родителите на новите првачиња да доаѓаат во

Learn more


ПРВА РАБОТИЛНИЦА НА КРЕАТИВНИОТ ЦЕНТАР – КАРПОШ

Со експерименти и практизација во образованието, учениците во Општина Карпош ќе имаат можност да го надградуваат своето знаење и едукација во областа на природните науки. Професорот Зоран Поповски денеска (27.08.2015) ја одржа првата работилница по предметот хемија во рамките на креативниот центар – Карпош, која се одржа во ООУ “Владо Тасевски”. На 12 професори по хемија од сите десет основни училишта на територија на

Learn more


Велигденска изложба

По повод Велигденските празници на10-ти, 11-ти и 12-ти Април, ООУ “Владо Тасевски” организираше велигденска изложба. Учениците со своите многубројни рачни велигденски изработки (јајца, украси, честитки) ги воодушевија големиот број посетители и ја покажаа нивната креативност. Манифестацијата се оддржа во холот на училиштето. На велигденските работилници учествуваа сите ученици и наставници од I до VIII одделение како и родителите кои ја дадоа својата целосна поддршка.

Learn more


Патронат – 55 години

Tвориме повеќе од половина век, 55 генерации овде го започнаа својот пат, а по нив и нивните сестра и брат. 23 Март е нашиот ЈУБИЛЕЕН ДЕН.