Награди

 

pehari2

Наградени ученици во 2011/2012 година

1.Наталија Сотировиќ -прво место проза (општински)

2.Тамара Георгиева – трето место поезија (општински)

3.Еленица Христовска – пофалница за проза (општински)

4.Наталиа Сотировик – трето место проза (градски)

5.Еленица Христовска – прво место проза (интерен за Патронат)

Ментор-Соња Деловска

 

Учество на натпревари и освоени места 2011/2012 година (прво полугодие)

предмет

Вид на натпревар

Освоено место

ученик

ментор

Граѓанско образование

општински

прво

Мирјана Димитровска

Филип Велков

Тамара Георгиева

Симона П.Илиевска

Ликовно

општински

Диплома

Тамара Ѓорѓиева

Марица Бакоч

Ликовно

општински

диплома

Катерина Колчаковска

Марица Бакоч

фотографија

општински

Второ

Маја Соколовиќ

Марица Бакоч

фотографија

општински

второ

Елија Јаневска

Марица Бакоч

Ликовно

Меѓународен
Флора и фауна

прво

Моника Бошнаковска

Марица Бакоч

Ликовно

Меѓународен
Флора и фауна

второ

Милка Јовановска

Марица Бакоч

Ликовно

Меѓународен
Флора и фауна

трето

Андреа Будимовска

Марица Бакоч

Ликовно

Градски
Св.Климент Охридски

Прво

Симона Богоевска

Марица Бакоч

Ликовно

Градски
Св.Климент Охридски

Второ

Ангела Мицкова

Марица Бакоч

Ликовно

Градски
Св.Климент Охридски

трето

Меглена Светиева

Марица Бакоч

Прашања по сите предмети

Ликовно

интерен

прво

Шесто/б

Сите наставници

Ликовно

Градски
13 Ноември

прво

Леонита Поповска

Марица Бакоч

македонски

градски

прво

Леонита Поповска

Катерина Аницин

математика

регионален

прво

Милан Самарџиски

Силва Атанасова

Англиски јазик

меѓународен

Финалисти
Во тек

Ива Атанасова
Дамјан Стојановски
Кристина Јакимовска

Виолета Панев

Општи знаења

градски

Во тек

Никола Димитровски
Теодора Јакимовска
Наталија Сотирова

Задолжен за учениците

фотографија

општински

трето

Димитри Димовски

Слободанка Бадаровска

фотографија

општински

Наградена композиција

Ангела Ѓорѓиева

Марица Бакоч

Знаења од материјалот по сите предмети

интерен

прво

Шесто / б

осмо /б

Сите наставници што предаваат во генерациите шесто осмолетка и осмо одделение

Физичко/одбојка

општински

прво

Група ученици

Светлана Илиовска

Физичко/кошарка

општински

прво

Група ученици

Амди Муса

 

Учество на натпревари и освоени места 2012/2013 година (прво полугодие)

Предмет

Вид на натпревар

Освоено место

Ученик

ментор

Ликовно

Конкурс за фотографија

републички

Републичка награда

Марио Чоланчевски

Михаил Стојчевски

Ангела Стојчевска

Бојана Ѓореска

Петар Таневски

Марица Бакоч

Ликовно

Градски

Св.Климент Охридски

прво

Ана Николовска

Марица Бакоч

Ликовно

Градски

Св.Климент Охридски

прво

Теодора Павловска

Марица Бакоч

Ликовно

Градски

Св.Климент Охридски

второ

Вања Илиевска

Марица Бакоч

Ликовно

Меѓународен

13 Ноември

Прво

Моника Бошнаковска

Марица Бакоч

Ликовно

Меѓународен

13 Ноември

прво

Андреа Коевска

Марица Бакоч

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

Прво

Ангела Стојчевска

Катерина Аницин

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

прво

Михаел Стојчевски

Олгица Мешкова

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

трето

Павел Јанковски

Катерина Аницин

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

второ

Ана Младенова

Олгица Мешкова

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

второ

Ања Буховски

Катерина Аницин

македонски

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

Ана Николовска

прво

Олгица Мешкова

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

Теодора Павловска

прво

Катерина Аницин

македонски

Градски

Св.Климент Охридски

Вања Илиевска

второ

Олгица Мешкова

Физичко/одбојка

Градско

женски

Прво

Група ученици

Светлана Илиовска

Физичко/фудбал

Градско

машки

второ

Група ученици

Амди Муса

Проект 10 за Карпош

општинско

второ

Наставници

Слободанка Бадаровска

Јованка Трпкова

/