е-настава

Секции

Химна


СООПШТЕНИЈА


Список за додатна, дополнителна и приемен ден на наставниците во учебната 2021/22 год

  ред. рб. Име и презиме Приемен ден Дополнителна Додатна 1. Олгица Мешкова вторник  10,45-11,15 понеделник 7 час понеделник 7 час 2. Катерина Аницин четврток 4 час четврток 7 час четврток 7 час 3 Соња Делова среда 2 час пенеделник 7 час среда 7 час 4. Катерина Зулумовска вторник од 9,40-10,40 вторник 7 час вторник 8 час 5. Кети Таневска петок  4 час четврток

Learn more